Gweithgareddau a Phethau i'w gwneud yn Ras Al Khaimah

Gweithgareddau a Phethau i'w Gwneud yn Ras Al Khaimah

Mae Ras Al Khaimah yn berl cudd yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig sy'n cynnig llu o weithgareddau a phethau i'w gwneud i deithwyr o bob oed a diddordeb. O archwilio treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog y rhanbarth i fwynhau gweithgareddau antur llawn adrenalin, mae gan Ras Al Khaimah rywbeth at ddant pawb. Mae ein hasiantaeth deithio yn cynnig pecynnau taith cynhwysfawr sy'n cwmpasu rhai o'r atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn y rhanbarth, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o'ch amser yn Ras Al Khaimah.

Un o'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd yn Ras Al Khaimah yw teithiau saffari anialwch. Gyda’n tywyswyr profiadol, gallwch archwilio’r twyni tywod coch syfrdanol ac ymgolli yn niwylliant traddodiadol yr Emirati. O reidiau camel i bashio twyni, mae ein teithiau saffari anialwch yn cynnig profiad bythgofiadwy a fydd yn eich gadael ag atgofion parhaol. Gallwch hefyd fwynhau gweithgareddau antur eraill fel bwrdd tywod, beicio cwad, a sioeau hebogyddiaeth, gan wneud eich profiad saffari anialwch hyd yn oed yn fwy gwefreiddiol.

I'r rhai y mae'n well ganddynt brofiad mwy hamddenol, mae Ras Al Khaimah yn cynnig digon o weithgareddau traeth a dŵr. O gaiacio i badlfyrddio, gallwch fwynhau dyfroedd clir Gwlff Arabia wrth fwynhau golygfeydd godidog yr arfordir. Gallwch hefyd archwilio'r byd tanddwr trwy fwynhau sgwba-blymio neu snorkelu, gan ddarganfod y bywyd morol amrywiol sy'n galw Ras Al Khaimah yn gartref. P'un a ydych chi'n chwilio am antur neu ymlacio, mae Ras Al Khaimah yn cynnig ystod eang o weithgareddau a phethau i'w gwneud sy'n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau.

Dyma rai o'r pethau gorau i'w gwneud yn Ras Al Khaimah:

  1. Reidiau balŵn aer poeth: Ewch i'r awyr ac esgyn uwchben tirwedd syfrdanol anialwch, mynyddoedd a thraethau Arabia gyda thaith balŵn aer poeth.
  2. Wadi a heiciau mynydd: Archwiliwch harddwch naturiol Ras Al Khaimah gyda thaith gerdded trwy ei wadis (cymoedd) a mynyddoedd hardd.
  3. Chwaraeon dŵr: Mwynhewch ddyfroedd turquoise Gwlff Arabia gydag amrywiaeth o chwaraeon dŵr, gan gynnwys syrffio barcud, padlfyrddio a snorkelu.
  4. Profiadau diwylliannol: Ymgollwch yn y diwylliant lleol gydag ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Ras Al Khaimah, sy'n arddangos hanes a threftadaeth y ddinas a'i phobl.
  5. Traethau: Ymlaciwch ar draethau hardd Ras Al Khaimah, gyda'u dyfroedd grisial-glir a'u tywod gwyn dilychwin.
  6. Twyni twyni: Profwch wefr gyrru oddi ar y ffordd gydag antur ymdrochi twyni trwy anialwch Ras Al Khaimah.
  7. Parciau antur: Cael hwyl a chael eich adrenalin i bwmpio yn un o'r parciau antur niferus yn y ddinas, gan gynnig gweithgareddau fel leinin zip, dringo creigiau, a chyrsiau rhwystrau.

P'un a ydych chi'n chwilio am wyliau ymlaciol ar y traeth neu antur llawn cyffro, Ras Al Khaimah mae ganddo rywbeth i'w gynnig i bawb. Cynlluniwch eich taith heddiw a darganfyddwch bopeth sydd gan y ddinas syfrdanol hon i'w gynnig!

 

Cerdded Camel yn Nhwyni Ras Al Khaimah

Merlota Camel yn Nhwyni RAK Hyd: 30 Munud (tua) Lleoliad: Ras al Khaimah, Ras Al Khaimah Mae taith fer o'r man codi yn mynd â chi

Safari Anialwch Nos yn Nhwyni Ras Al Khaimah

Saffari Anialwch Nosol yn Nhwyni RAK Hyd: 5 Awr (tua) Lleoliad: Ras al Khaimah, Ras Al Khaimah Rhaid i bawb sy'n ymweld ag Emiradau Arabaidd Unedig. A.

Gwersylla Anialwch Dros Nos mewn Pabell Gromen Premiwm gydag AC a Thoiled Cysylltiedig + Bashio Twyni gan 4x4

Noson wersylla unigryw, am wir brofiad Anialwch o fewn gwerddon dawel - Noson i'w thrysori am byth. Yn dilyn y cinio barbeciw a'r anialwch

Gwersylla Anialwch Dros Nos mewn Pabell Gromen Premiwm gydag AC a Thoiled Cysylltiedig yn Ras al Khaimah

Hyd: 18 Awr (tua) Lleoliad: Ras al Khaimah, Ras Al Khaimah Noson wersylla unigryw, am wir brofiad Anialwch o fewn gwerddon dawel - A

Gwersylla dros nos yn y Tŷ Coed Dyrchafedig yn Ras Al Khaimah

Gwersylla Dros Nos mewn Tŷ Coed Uchaf Hyd: 18 Awr (tua) Lleoliad: Ras al Khaimah, Ras Al Khaimah Cod cynnyrch: PNRDW4 Noson wersylla unigryw, am wir

Pabell Dôm Economaidd Gwersylla Dros Nos yn Ras al Khaimah

Pabell Gromen Deluxe Dros Nos Hyd: 18 Awr (tua) Lleoliad: Ras al Khaimah, Ras Al Khaimah Noson wersylla unigryw, am wir brofiad Anialwch o fewn

Dianc i Musandam - Taith Oman Musandam Dibba O Dubai

Mae Oman Musandam yn lle delfrydol i'r rhai sy'n chwilio am chwa o awyr iach ac i adnewyddu eu hunain ac mae'n rhaid i'r daith hon

Parasailing Ras Al Khaimah

"Profwch wefr yr awyr gydag antur barasail yn syfrdanol Ras Al Khaimah, Emiradau Arabaidd Unedig. Esgwch yn uchel uwchben Gwlff Arabia a mwynhau

Balwn aer poeth Ras Al Khaimah

"Esgwch yn uchel uwchben tirwedd syfrdanol Ras Al Khaimah ar reid balŵn aer poeth syfrdanol. Mwynhewch hediad heddychlon, brecwast gourmet, a

Parasailing Ras Al Khaimah

"Profwch wefr yr awyr gydag antur barasail yn syfrdanol Ras Al Khaimah, Emiradau Arabaidd Unedig. Esgwch yn uchel uwchben Gwlff Arabia a mwynhau