talu

Na, nid ydym yn codi unrhyw ffioedd ychwanegol na gordaliadau tanwydd. Y pris a restrir yw'r pris rydych chi'n ei dalu. Gan gynnwys treth.

Rydym yn deall efallai na fydd gennych argraffydd wrth law wrth deithio felly nid oes angen cael copi printiedig. Fodd bynnag, rydym yn mynnu eich bod yn dangos ID sy'n cyfateb i'ch archeb a hefyd y Gorchymyn # sy'n cael ei e-bostio atoch ar unwaith ar ôl i chi archebu.

Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar eich taith ddymunol.

Paratoi

Gwisgwch beth sy'n gyfforddus. Argymhellir bod pâr cadarn o esgidiau, esgidiau, neu sneakers llwybr wedi'u torri i mewn. Mae'n well gwisgo mewn haenau a gwisgo dillad a fydd yn gwasgu'r ysbryd a'ch cadw'n sych a chyfforddus

Dim llawer, cofiwch fod ein teithiau i gyd yn gynhwysol. Rydym yn awgrymu eich bod yn dod â dillad priodol i gyd-fynd â'r tymor a phecyn dydd i gario byrbrydau a dŵr ychwanegol.

Archebu

Rhaid i chi alw 72 oriau cyn eich taith drefnedig am ad-daliad llawn. O fewn 72 oriau, byddwch yn asesu ffi derfynu $ 35. Nid oes ad-daliadau ar gyfer canslo o fewn 24 oriau o'ch taith, neu os penderfynwch beidio â dangos i fyny.

Ydw. Mae angen archebion ar gyfer mannau gwarantedig ar bob teithiau. Mae archebion yn ein helpu i benderfynu ar y nifer o ganllawiau sydd eu hangen arnom i sicrhau bod ein grwpiau yn parhau i fod yn hylaw ac yn bleserus, ac maent yn ein galluogi i roi gwybod i chi am newidiadau i'r daith oherwydd y tywydd neu unrhyw beth a allai amharu ar y teithiau.

Tywydd

Rydym yn cerdded yn y glaw, eira, gwynt ac unrhyw amodau tywydd eraill y mae natur yn penderfynu eu taflu arnom ni. Wedi'r cyfan, rydym yn mynd ar anturiaethau! Os yw'r tywydd yn anniogel am unrhyw reswm, bydd y daith yn cael ei newid neu ei ohirio. Fe'ch hysbysir chi wythnos eich taith os oes yna newidiadau oherwydd y tywydd.