Dangos y canlyniad sengl

Safari Anialwch Abu Dhabi

Mwynhewch y profiad gwefreiddiol o fynd ar daith i un o anialwch mwyaf egsotig y byd yn Abu Dhabi. Cymerwch ran yn nhaith Safari Anialwch Abu Dhabi o 6 awr a fydd yn eich ysgubo ar draws yr anialwch mewn taith gron ewfforig a chyffrous. Ymwelwch â'r gwersylloedd ar thema Bedouin sy'n swatio yng nghanol y twyni tywod cynddeiriog, a blaswch ddanteithfwyd melys bwyd a gweithgareddau traddodiadol Emirati. Moethuswch ecstasi gwyllt yr anturiaethau basio twyni, rhowch gynnig ar y byrddio tywod cyffrous, reidio llong aruchel yr anialwch wrth farchogaeth y camel, cymryd rhan yn Paentio Henna, moethusu arogl blasus dyddiadau a choffi Arabeg, a mwynhau eich beiddgar streipiau gyda smotyn o Ysmygu Sheesha. Peidiwch â cholli allan ar sioe ddawns wefreiddiol ac erotig Belly Dance & Tannura, ac ymunwch â llu o weithgareddau a hwyl. Efallai y byddwch hefyd yn rhentu beic cwad i rasio trwy'r anialwch cras a rhamantus a galw'r diwrnod i ffwrdd gyda golygfa wych o fachlud haul yr anialwch a chinio barbeciw y gellir ei dynnu ynghyd â diodydd ffansi sydd wedi'u cynnwys yn y pecyn taith saffari.