Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Amgueddfa Louvre Abu Dhabi

Mae Amgueddfa Gyffredinol Louvre Abu Dhabi y bu disgwyl mwyaf amdani bellach yn ei cham cwblhau a bydd pob un yn ychwanegu pwynt colyn at statws nid yn unig Abu Dhabi ond yr Emiradau Arabaidd Unedig ei hun, gan ei gosod ymhlith cenhedloedd diwylliannol mwyaf poblogaidd y byd.

Qasr Al Hosn

Dychmygwch amser pan oedd dinas fodern uber Abu Dhabi yn anheddiad perl a physgota hynod! Bydd, bydd ymweliad â Qasr Al Hosn yng nghanol y brifddinas yn eich cludo i'r oes hon. Yn dyddio'n ôl i'r 18fed ganrif, dyma safle treftadaeth hynaf y rhanbarth; roedd unwaith yn strwythur amddiffynnol, yn ddiweddarach yn balas a wasanaethodd fel preswylfa i'r teulu Nahyan oedd yn rheoli, ac yna'n sedd y llywodraeth.