Polisi Ad-dalu a Chanslo

Polisi Ad-dalu a Chanslo

Polisi Canslo, Dim Sioe, ac Ad-daliad

Canslo 1.1

Gall yr amodau canlynol fod yn berthnasol os bydd unrhyw ganslo:

  • Os caniateir taith / 48 awr wedi'i ddiwygio. cyn dyddiad y daith, ni fydd unrhyw gostau canslo yn berthnasol.
  • Pe bai taith wedi'i ganslo / wedi'i ddiwygio o fewn 24 i 48 awr. cyn dyddiad y daith, bydd taliadau canslo 50% yn berthnasol.
  • Os caniateir taith / 24 awr wedi'i ddiwygio. cyn dyddiad y daith, bydd taliadau canslo 100% yn berthnasol.
  • Os bydd y taliad yn cael ei wneud gan gerdyn credyd ar-lein yna bydd yna ffi o 5% (tâl gwasanaeth ar-lein) am ad-dalu'r arian yn ôl.

Sylwch nad yw tystysgrifau rhodd yn cael eu had-dalu ac na ellir eu canslo.

1.2 Dim Sioe

Os na fyddwch yn troi at y daith, ni ellir darparu ad-daliadau yn rhannol neu'n llawn. Mae'r un amod yn berthnasol yn achos tocynnau nas defnyddiwyd, teithiau golygfeydd, gwasanaethau rhentu ceir neu gyrff gyrru. Yn yr un modd, ni ellir caniatáu aildrefnu ar gyfer teithiau cadarnhau, trosglwyddiadau i ac o feysydd awyr, a gwasanaethau cysylltiedig â theithio eraill.

Polisi Ad-dalu 1.3

  • "Bydd ad-daliadau'n cael eu gwneud yn unig trwy'r Modd Talu Gwreiddiol".
  • Os bydd y taliad yn cael ei wneud gan gerdyn credyd ar-lein yna bydd yna ffi o 5% (tâl gwasanaeth ar-lein) am ad-dalu'r arian yn ôl.

1.4 Gweithdrefnau Canslo

Cyn canslo, rydym yn argymell ichi ddarllen y rheolau canslo sy'n berthnasol i'ch pecyn taith yn ofalus. I ganslo'r cyfan neu unrhyw ran o'ch archeb, gwnewch yn siŵr eich bod yn hysbysu canslo i Emirates Tours yn ysgrifenedig. Ar ôl derbyn eich cais i ganslo, byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost, ffacs neu ffôn ynglŷn â chadarnhau canslo archebu yn ogystal â'r ffi y dylid ei thalu. Ni ellir dal Teithiau Emirates yn gyfrifol am unrhyw ganslo na ddaeth i law gennych chi neu na chawsom ei gadarnhau gennym ni.

Angen cymorth?

Cysylltwch â ni at [e-bost wedi'i warchod] ar gyfer cwestiynau sy'n ymwneud â'r Polisi Ad-daliad a Chanslo