Teithiau Golygfa o Dubai

Olwyn Ferin Ain Dubai

Darganfyddwch Dubai o safbwynt gwahanol a mynd i'r awyr gyda'r tocyn Ain Dubai Views hwn sy'n eich galluogi i gymryd un cylchdro 360 gradd mewn cylchdro wedi'i aerdymheru a rennir

Golygfa Ddinas Dubai

Dewch i weld prif atyniadau Dubai ar daith bws hop-off City Sightseeing City. Gyda'ch tocyn 1-, 2-, neu 3 diwrnod, mwynhewch weld golygfeydd diderfyn ar hyd sawl llwybr, gan fynd â chi i sawl brig

Cinio Atlantis neu Ginio

Cinio neu Ginio Atlantis Gwesty'r Atlantis yw coron Palm Jumeirah ac un o brif dirnodau Dubai. Rydyn ni'n rhoi cyfle i chi archwilio'r eithriadol

Dubai Modern o Abu Dhabi

Mae Dubai yn ddinas sy'n parhau i newid, tystiwch y Dubai Modern gan fod ein canllaw yn dangos chi o gwmpas y datblygiad newydd yn y Ddinas. Byddwch yn synnu wrth i ni ddod â chi

Taith Ddinas Dubai

Byddai taith dinas 4 awr VooTour yn mynd â chi i'r mannau mwyaf blaenllaw yn Dubai. Rydych hefyd yn cael gweld dwy ochr wahanol i Dubai, yr un hanesyddol, a

Taith Dinas Abu Dhabi o Dubai

Mae ymweliad ag Abu Dhabi yn hanfodol er mwyn cael dealltwriaeth ddofn o ddiwylliant a threftadaeth yr Arabiaid, yn enwedig yr Emiradau Arabaidd Unedig. Byddai taith dinas Abu Dhabi VooTour yn cymryd

Taith Diwrnod Llawn Abu Dhabi gyda Mosg Louvre & Sheikh Zayed

Tystion uchafbwyntiau Abu Dhabi ar y daith golygfa ddydd llawn hon o brifddinas disglair yr Emiradau Arabaidd Unedig. Gan deithio rhwng y golygfeydd mewn hyfforddwr awyr cyflyru, ewch i'r Mosg Sheikh Zayed,

Taith Dinas Al Ain O Abu Dhabi

Dewch i wersi Al Ain ar daith ddiwrnod o Abu Dhabi. Ar y bwrdd, hyfforddwr awyr cyflyru, teithio i'r lleoliad hardd, a gefnogir gan Fynyddoedd Hajar ac a alwyd yn enwog
Maes Awyr Abu Dhabi Gollwng | Twristiaeth VooTours
Car Preifat

Taith Stopover Abu Dhabi

Taith Taith Maes Awyr Abu Dhabi / Maes Awyr Abu Dhabi Maes Awyr yn eich ffordd o ddarganfod un o'r dinasoedd mwyaf cynyddol yn y rhanbarth ac yn y byd fel

Hanner Diwrnod Taith Dinas Abu Dhabi

Tystio uchafbwyntiau Abu Dhabi ar y daith golygfeydd 4 awr hon o brifddinas disglair yr Emiradau Arabaidd Unedig. Gan deithio rhwng y golygfeydd mewn hyfforddwr awyr cyflyru, ewch i'r Mosg Sheikh Zayed, a

Taith Arfordir y Dwyrain O Abu Dhabi Gan gynnwys Cinio

Mae taith pedair awr yn mynd â chi i un o'r traethau mwyaf poblogaidd ar arfordir y Dwyrain. Gallwch edmygu'r mynyddoedd Hajar hardd a dramatig yn y traddodiadol a

Taith Ysbyty Falcon Abu Dhabi

Yn cynrychioli angerdd a chariad y Bedwnau Arabaidd, mae falconiaid yn arwyddlun cenedlaethol yr Emiradau Arabaidd Unedig. Gellir profi'r adar ysglyfaethus mawreddog hyn yn y gwobrwyon

Taith Dubai Burj Khalifa

Mae Burj Khalifa, Dubai, yr holl adeiladau uchaf yn y byd, yn sefyll yn uchel ac yn falch ymhlith sgiopwyr eraill y ddinas. Un o brif nodweddion y

Chwe Emirates mewn Taith Ddydd

Emiradau Arabaidd Unedig yn cael ei wneud o saith dinas Emirate, pob un ohonynt yn wahanol ac yn wych. Mae VooTours yn cynnig cyfle i weld chwe dinas Emirate mewn taith undydd. O'r dechrau

Diwrnod llawn Taith Dinas Dubai O Abu Dhabi

Darganfyddwch wahanol wynebau Dubai yn disglair ar daith dydd o Abu Dhabi. Teithio i'r emirate cyfagos gan hyfforddwr wedi'i gyflyru yn yr awyr agored ac edrych ar hanes, diwylliant ac ysblennydd ei hanes

Explore Taith Ddinas Dubai

Mae Dubai yn ddinas ddiddorol. Gyda morlin gwych, rhyfeddodau pensaernïol, canolfannau enfawr a gorffennol a hanes cyfoethog yn ddiwylliannol, mae Dubai yn lle gwirioneddol ysbrydoledig. Mae VooTours yn darparu taith