Paragleidio Tandem

Wedi'i ddiffinio'n syml, mae paragleidio yn hedfan o lethr neu glogwyn yn gwisgo gleider llydan, ysgafn, wedi'i lansio ar droed. Os ydych chi'n chwilio am weithgaredd fythgofiadwy, mae paragleidio tandem yn ddewis gwych na fyddwch chi byth yn anghofio'r teimlad o fod yn aderyn yn yr awyr, yn hedfan heb unrhyw injan arall ond y gwynt.

Mae hedfan tandem sylfaenol paragleidio yn frwyn adrenalin nefol. Nid oes angen profiad, bydd eich peilot yn gwneud yr holl waith caled, does ond angen i chi redeg ymlaen i ffwrdd ac eistedd yn ôl ac ymlacio a mwynhau'r olygfa, a pheidiwch ag anghofio gwenu am y camera. Mae paraglider yn awyren sy'n hedfan yn rhydd ac wedi'i lansio ar droed.

Mae paraglider tandem wedi'i gynllunio'n benodol i gario dau berson. Mae'r teithiwr wedi'i strapio i harnais o flaen y peilot profiadol. Peidiwch â drysu paragleidio â awyrblymio, ni fyddwch yn neidio allan o awyren.

Beth sy'n rhaid i mi ei wisgo?

Esgidiau rwber, yn argymell crys llawes hir a pants Sunblock. Gellir gwisgo sbectol haul wrth hedfan.

A yw paragleidio tandem yn beryglus?

Mae paragleidio yn gamp eithafol, ond rydych chi mewn dwylo da gyda'n peilotiaid. Mae gan bob peilot tandem ardystiad profiadol iawn gydag yswiriant.

Dim ond mewn tywydd sy'n ddiogel y bydd ein peilotiaid yn hedfan. Os yw peilotiaid eraill yn hedfan ond nad yw'r peilot yn teimlo ei bod yn ddiogel hedfan, ni fydd yn gadael i'w beilotiaid hedfan, byddai'n well gennym eich amserlennu ar gyfer diwrnod arall. Mae diogelwch yn allweddol.

Mae rhagofalon diogelwch yn cynnwys helmedau, harneisiau gyda gwarchodaeth gefn, parasiwtiau wrth gefn, a gwiriadau cyn hedfan yn ofalus ac arsylwi cyn lansio. Cewch eich briffio cyn eich hediad, gwrandewch ar eich peilot, pan ddywedir wrthych am redeg rhaid i chi RHEDEG, peidiwch ag eistedd i lawr.

EIN LLEOLIAD GPS SAFLE FLY:

Bryn Al Wathba, Abu Dhabi

https://maps.app.goo.gl/EcEYd4ZRa1UBpZtTA

Mynydd Al Faya

https://maps.app.goo.gl/Ky7tHczrX2muTNZ19

Creigiau Ffosil

https://maps.app.goo.gl/wt9FKQH5HJ4wQ5ac8

Adolygiadau Taith

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

logio Dim ond mewn cwsmeriaid sydd wedi prynu cynnyrch hwn gall adael adolygiad.