Yr Acwariwm Cenedlaethol

Yr Acwariwm cenedlaethol yw'r acwariwm mwyaf yn y Dwyrain Canol, ac mae'r Acwariwm Cenedlaethol yn Al Qana yn llythrennol yn nofio gyda bywyd gwyllt dyfrol sy'n cynnwys dros 46,000 o anifeiliaid o fwy na 300 o rywogaethau unigryw. Mae'r Acwariwm Cenedlaethol Abu Dhabi yn ymledu ar draws 10 parth â thema forol, o Drysorau Naturiol yr Emiradau Arabaidd Unedig, llongddrylliadau môr suddedig ac ogofeydd yr Iwerydd, drwodd i goedwigoedd dan ddŵr, llosgfynyddoedd tanllyd a chefnfor wedi rhewi, mae mwy na 60 o atyniadau a fydd yn sicr o wneud hynny. hyfrydwch a chyffrowch y teulu oll.

Yn ogystal â'i fioamrywiaeth ysblennydd, mae'r Acwariwm Cenedlaethol hefyd yn brolio amrywiaeth o brofiadau cyffrous a difyr. Bydd ymwelwyr yn gallu ymgolli'n llwyr yn ystod eu hymweliadau, gyda theithiau gwydr gwaelod dow a chyfarfyddiadau anifeiliaid personol â siarcod, palod a phelydrau dŵr croyw.

Gyda datblygiadau arloesol gan gynnwys technoleg mapio fideo a chanllawiau arwyddion, mae'r Acwariwm wedi'i gynllunio i ddarparu cyfleoedd dysgu rhyngweithiol o'r radd flaenaf i blant ac oedolion, er mwyn tynnu sylw at y rôl hanfodol y mae'r amgylchedd morol yn ei chwarae ar les pawb. Nid yw dysgu erioed wedi bod yn gymaint o hwyl!

Tocyn Mynediad Cyffredinol Yn cynnwys:

Taith Acwariwm

AED 110
Tocyn Tu Hwnt i'r Gwydr Yn cynnwys:
 • Taith Acwariwm
 • Taith Tu Ôl i'r Llenni
 • Taith Gerdded Pont Wydr Aqua
AED 140
Bu Tocyn Tinah Dhow   Yn cynnwys:
 • Taith acwariwm
 • Reid cwch gwaelod gwydr
AED 160
Pob Tocyn Mynediad heb fwydo pysgod Yn cynnwys:
 • Taith acwariwm
 • Reid cwch gwaelod gwydr
 • Taith tu ôl i'r llenni
 • Taith gerdded pont wydr dŵr
 AED 190
Pob Mynediad +
 • Taith Acwariwm
 • -Taith y Bont Wydr
 • -Taith Tu ôl i'r Llenni
 • -Taith Cwch Gwaelod Gwydr
 • -Bwydo Pysgod
AED210
Pecyn VIP Yn cynnwys:
 • Cwrdd a Chyfarch
 • Taith Dywys Preifat
 • Taith acwariwm
 • Reid cwch gwaelod gwydr
 • Taith tu ôl i'r llenni
 • Taith gerdded pont wydr dŵr
 • Bwydo Pysgod

Byrbrydau a lluniaeth Caffi La Ballena

AED 2500
Yr Acwariwm Cenedlaethol Abu Dhabi
Acwariwm Cenedlaethol Abu Dhabi
Acwariwm Cenedlaethol Abu Dhabi
Acwariwm Cenedlaethol Abu Dhabi

Adolygiadau Taith

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

logio Dim ond mewn cwsmeriaid sydd wedi prynu cynnyrch hwn gall adael adolygiad.