Amgueddfa Madame Tussauds Dubai

Mae Amgueddfa Madame Tussauds yn Dubai yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd y ddinas, gan gynnig cyfle i ymwelwyr brofi'r wefr o fod yn agos a phersonol gyda rhai o ffigurau enwocaf y byd. Mae'r amgueddfa, sydd wedi'i lleoli yn Blu water Island yn Dubai, yn cynnwys ystod eang o ffigurau cwyr tebyg i fywyd, gan gynnwys enwogion rhyngwladol, ffigurau hanesyddol, ac arweinwyr gwleidyddol, gan ganiatáu i ymwelwyr ddal y llun perffaith a chreu atgofion parhaol.

Mae'r amgueddfa'n arddangos amrywiaeth eang o ffigurau cwyr, gan gynnwys sêr ffilm, chwedlau chwaraeon, cerddorion, ac eiconau diwylliannol, gan ddarparu profiad unigryw a rhyngweithiol i ymwelwyr o bob oed. Gyda sylw manwl i fanylion, mae pob ffigwr wedi'i saernïo i edrych a theimlo fel y peth go iawn, gan wneud profiad gwirioneddol swreal.

Gall ymwelwyr ag Amgueddfa Madame Tussauds fwynhau amrywiaeth o brofiadau rhyngweithiol, megis sefyll am luniau gyda'u hoff enwogion, cymryd rhan mewn gemau rhith-realiti, a mwy. Mae'r amgueddfa hefyd yn cynnwys adrannau â thema, megis Ysbryd Dubai, lle gall ymwelwyr ddysgu am dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog y ddinas a gweld ffigurau o ffigurau lleol amlwg.

Yn ogystal â'r ffigurau cwyr, mae Amgueddfa Madame Tussauds hefyd yn cynnig cyfle i ymwelwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys cwrdd a chyfarch â ffigurau enwog, gweithdai, a llawer mwy.

Os ydych chi'n chwilio am brofiad unigryw a difyr yn Dubai, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld ag Amgueddfa Madame Tussauds a gweld rhai o ffigurau mwyaf enwog y byd yn agos ac yn bersonol.

Gynhwysion

 • Tocynnau mynediad i Amgueddfa Madame Tussauds Dubai

uchafbwyntiau

 • Yn cynnwys ffigurau cwyr tebyg i fywyd o enwogion rhyngwladol, ffigurau hanesyddol, ac arweinwyr gwleidyddol
 • Yn cynnig amrywiaeth eang o ffigurau a phrofiadau rhyngweithiol
 • Mae adrannau â thema, gan gynnwys Ysbryd Dubai, yn amlygu treftadaeth ddiwylliannol y ddinas
 • Yn cynnig digwyddiadau, gweithdai, a chyfarfod a chyfarch gyda ffigurau enwog
 • Yn darparu profiad unigryw a difyr i ymwelwyr o bob oed.

Oriau Agor

 • Dydd Sul i ddydd Iau: 12:00 PM i 8:00 PM
 • Dydd Gwener a Dydd Sadwrn: 11:00 AM i 9:00 PM.

Tymor ac Amodau

 • Rhag ofn y bydd Teithiau neu Docynnau'n cael eu canslo ar ôl Archebu, bydd costau o 100% yn berthnasol.
Polisi Plant
 • Bydd plant dan 3 oed yn cael eu hystyried fel babanod a bydd mynediad yn rhad ac am ddim.
 • Bydd plant rhwng 3 ac 11 oed yn cael eu hystyried fel plant a chyfradd plentyn y codir tâl amdano.
 • Bydd plant dros a 12 oed yn cael eu hystyried fel oedolion ac oedolion y codir tâl amdanynt.
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds
Madame Tussauds

Adolygiadau Taith

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

logio Dim ond mewn cwsmeriaid sydd wedi prynu cynnyrch hwn gall adael adolygiad.