Amgueddfa'r Dyfodol

Mae Amgueddfa’r Dyfodol yn croesawu pobl o bob oed i weld, cyffwrdd, a siapio ein dyfodol cyffredin. Ewch ar daith trwy ddyfodol posib a dod â gobaith a gwybodaeth yn ôl i'r presennol.

Nid amgueddfa arall sy’n ymroi i greadigrwydd cyfoes yn unig yw Amgueddfa’r Dyfodol, ond ymhell y tu hwnt i hynny. Gan ddefnyddio'r diweddaraf mewn dylunio, prototeipio, a datblygiadau technolegol, mae'r amgueddfa - yn union fel y dywed yr enw - yn cael ei datblygu'n unig i grefftio'r arddangosfeydd cenhedlaeth nesaf go iawn a fydd yn eich taith 50 mlynedd i'r dyfodol. Dyma lle cewch ddarganfod dyfodol gwyddoniaeth ac arloesi bythol ddeinamig o fewn ei strwythur trawiadol tebyg i gylch gyda chanolfan agored helaeth.

Gynhwysion

 • Tocyn mynediad Amgueddfa'r Dyfodol
 • Mynediad i arddangosion arloesol

uchafbwyntiau

 • Mwynhewch fynediad i un o amgueddfeydd harddaf y byd.
 • Edrychwch yn fanwl ar ei strwythur dyfodolaidd sy'n pefrio fel cylch hirgrwn arian syfrdanol yng nghanol y ddinas.
 • Gweler y caligraffeg Arabaidd wedi'i ysgythru ar ei ffasâd, sy'n cynrychioli dyfyniadau ysbrydoledig Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ar ddyfodol Dubai.
 • Cerddwch i'r dyfodol ac yn syth i'r flwyddyn 2071 wrth i chi ddarganfod yr amgueddfa yn llawn dop o'r arddangosion mwyaf arloesol ar draws ei saith llawr sy'n ymestyn dros 30,000 metr sgwâr.
 • Paratowch i ymgysylltu ac adfywio'ch synhwyrau gyda'r profiadau mwyaf trochi sy'n cyfuno themâu natur, gofod, ysbrydolrwydd a lles â gwyddoniaeth gyfareddol a thechnoleg pen uchel.

Telerau ac Amodau

 • Cyfeiriad Lleoliad - Sheikh Zayed Rd - Canolfan Fasnach - Canolfan Fasnach 2 - Dubai - Emiradau Arabaidd Unedig
 • Mae'r Cadarnhad Archebu yn ddilys am ddyddiad ac amser penodol yn unig.
 • Bydd pobl benderfynol am ddim a gallant gael y tocynnau yn y swyddfa docynnau lleoliad
 • Oriau Agor: 10:00 AM i 6:00 PM, Mynediad olaf awr cyn cau.

Polisi Canslo

 • Rhag ofn y bydd Teithiau neu Docynnau'n cael eu canslo ar ôl Archebu, bydd costau o 100% yn berthnasol.

Polisi Plant

 • Bydd plant dan 3 oed yn cael eu hystyried fel plentyn a bydd mynediad yn rhad ac am ddim.
 • Codir Cyfraddau Oedolion ar blant dros 3 oed.
Amgueddfa'r Dyfodol
Amgueddfa'r Dyfodol
Amgueddfa'r Dyfodol

Adolygiadau Taith

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

logio Dim ond mewn cwsmeriaid sydd wedi prynu cynnyrch hwn gall adael adolygiad.